Omgeving Praktijk Voeten Uit mijn verleden
Home

Voeten

Foto’s van voeten worden in de vakliteratuur veelvuldig geplaatst als "studieobject". Uit privacy overwegingen mogen deze foto’s niet zonder toestemming gepubliceerd worden. Ik ben bezig met het maken van foto’s van voeten van mijn eigen cliënten. Uiteraard worden ze alleen gepubliceerd met toestemming van de cliënt.Bij een behandeling begin ik altijd eerst met "TENEN LEZEN" (zie ook www.tenenlezen.com). Dit is een aparte wetenschap die zich enkel en alleen bezig houdt met het lezen van de tenen om daaraan iemands persoonlijkheid en functioneren af te lezen.
Iedere voet heeft zijn eigen verleden.
De grote teen is teen-1 en de kleinste teen is teen-5. Sommige theorieën noemen de kleinste teen teen-1. Dat komt omdat de kleinste teen met het eerste (energie-)chakra, de tweede teen met het tweede chakra, de derde teen met het derde chakra, de vierde teen met het vierde chakra en de vijfde (grote) teen met het vijfde, zesde en zevende chakra correspondeert.
Op de foto is te zien dat de stand van de tenen evenwichtig is, d.w.z. alle tenen hebben geen afwijkende of afbuigende vorm, zijn relatief even dik en vormen aan de voorzijde een zachte gebogen lijn. Deze evenwichtigheid staat dan ook voor de evenwichtige persoonlijkheid.
Tussen de vierde en vijfde (grote) teen zit een ruimte die aangeeft dat ik beslissingen niet altijd direct neem. Ik moet minstens een nacht slapen alvorens ik een besluit neem. En hoe groter deze opening, des te langer duurt het voor iemand een beslissing kan nemen.
Alle tenen staan ook vrij los van elkaar. En iedere teen staat voor een bepaald emotioneel aspect. In dit geval betekent dit dat verschillende emotionele aspecten elkaar niet hinderen.
Uit een foto is uiteraard geen blokkade af te lezen die ik via de voetreflexbehandeling wel probeer op te zoeken.Man, 32 jaar. De bedoeling van voeten-foto's is om te laten zien dat geen enkele voet hetzelfde is. Wat opvalt aan deze voet (tenen) zijn de te korte tenen: de emoties komen onvoldoende tot uiting en zijn lichtjes ingetrokken. De tweede teen van zowel de Li- als de Re-voet is geringd: hij omarmd en koestert zijn gevoel en zijn wensen. Maar hij moet oppassen dat de ringen niet gaan knellen, want deze teentjes staan voor het lucht-element. Hij heeft inderdaad luchtwegproblemen!Vrouw, 53 jaar. Wat opvalt zijn de kleine teentjes, zowel Li als Re. Ze zijn verdraaid en lopen aan de onderkant spits toe. Hier is sprake van een langdurige (faal)angst (Re) en wantrouwen (Li). Angst houdt vast, dus ze houdt de ontlasting lang vast: obstipatie. De slechte stoelgang is ook zichtbaar op de onderkant van de voet in het midden: de vele rimpels zeggen iets over de slechte werking van de dikke darm. Zonder verder op teveel details in te gaan geven de vele eeltplekken een verklaring aan het feit dat ze zich voor veel indrukken afschermt.Vrouw, 26 jaar. Alle tenen staan ver uitelkaar. Deze persoon zal dus lang nadenken over alles wat op haar pad komt. Dat kunnen beslissingen zijn over bepaalde aankopen, aangaan van een (vaste) relatie, het aannemen of wisselen van een baan. Het neemt allemaal veel tijd in beslag. Maar het kan ook lang duren voor zij iets kan loslaten: 4e teen Re-voet. Dit teentje is namelijk iets verdikt. Dit teentje is ook iets ingetrokken dus het is nog maar de vraag of zij "een probleem" kan loslaten. Op de ambitie-teen, 2e teen Re-voet, zit op het laatste kootje een klein blaartje: waarschijnlijk zal zij nog een ander beroep kiezen of een andere functie. En op de activiteitenteen, 3e teen Re-voet, zit eveneens een blaar op het laatste kootje: zij is bezig met andere "dingen" te gaan doen. Alleen het duurt allemaal zo lang omdat de tenen, waarin de emoties zitten, zo ver uitelkaar staan.
En de 5e teen Re-voet is een beetje gekanteld. Een lichte vorm van (faal)angst maar omdat hij gekanteld is, is sprake van een lichte ontkenning. Zij is zich waarschijnlijk niet altijd bewust van het feit dat er faalangst heerst. Faalangst is ook perfectionisme, maar dan in de zin van: ik doe het nooit goed genoeg. De reflexpunten van de nieren op de onderkant van de voet zijn erg gevoelig op het emotionele vlak. Dat wil zeggen dat zij in een tweestrijd zit: wat moet ik doen, ik kan niet goed kiezen, nog afgezien van het feit dat zij over alles ook nog eens lang moet nadenken.
Bovenstaande kan leiden tot spanning omdat de emoties "lang blijven hangen". De spanning is bij haar terug te vinden in het middenrif (spanning), in de dikke darm (verwerken van indrukken) en lever (verwijderen van indrukken uit het lichaam). Klachten bij haar zijn meer van psychische dan van fysieke aard.Vrouw, 57 jaar. Vóór de behandeling.

Vrouw, 57 jaar. Na enkele behandelingen.Vrouw, 55 jaar. Groot verschil in Li- en Re-voet. De tenen van de Li-voet (op foto Re) zijn sterk "ingetrokken". De Li-voet is tevens de voet van het gevoel en het verleden. Toen zij nog jong en klein was was moeder erg ziek en heeft zij door deze situatie de emoties niet goed kunnen ontwikkelen (ingetrokken tenen). Deze vastzittende emoties zijn ook duidelijk voelbaar in de dikke darm.

De Re-voet, de voet van het heden, daarentegen is goed ontwikkeld. Zij heeft een gezin en is tevens werkzaam. Maar de vastzittende emoties blijven haar blokkeren. Tenen kunnen weliswaar als gevolg van de behandeling van lengte en stand veranderen, maar hier is de schade te groot. Zij moet het duidelijk hebben van indrukken / positieve emoties uit haar omgeving. Gelukkig gebeurt er nu, als gevolg van de behandeling, veel in haar omgeving waardoor deze vrouw haar evenwicht weer gaat terugvinden.

Bij deze persoon is ook het HART duidelijk voelbaar. Het is meer het HARD wat zij ervaart. Haar leven is HART tegen HARD (geweest). Uiteindelijk gaat het hart winnen en verdwijnt de blokkade.

 

Even voorstellen
Voetreflexologie
Gezondheidsconsulent
Reacties
Afspraken
Kosten
Weetjes
Foto's
Contact