Kosten Verplichtingen
Home

Verplichtingen

In verband met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG-wet per 25.05.2018) voldoe ik aan de dossierbewaarplicht van 15 jaar. Tevens houd ik mij, middels een door mij en de cliënt ondertekende verklaring, aan de overige eisen van de AVG-wet. Tenslotte voldoe ik aan de eis van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Even voorstellen
Voetreflexologie
Gezondheidsconsulent
Reacties
Afspraken
Kosten
Weetjes
Foto's
Contact